ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΓΑΝΙ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αυτόματη μονάδα τηγανίσματος ξηρών καρπών σε δόσεις.

Λειτουργία μέσω ηλεκτρονικού πίνακα PLC  με οθόνη αφής για τον έλεγχο του ψησίματος της ανάδευσης της εκκένωσης του αλατίσματος και της ψύξης των προϊόντων.

Περιλαμβάνει:

Θερμαινόμενη δεξαμενή πλήρωσης λαδιού

Σύστημα φιλτραρίσματος των λαδιών λειτουργίας

Σύστημα αλατίσματος

Σύστημα ψύξης με ανάδευση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΗΓΑΝΙ